tel: 13 43 76 451
|
rozwiń menu
www.bizzone.pl
Przetargi
Statystyki

 Statystyki 

Biuletyn zamówień publicznych: Pozostałe:

Aktualne przetargi unijne z branży: Budownictwo - wodno-kanalizacyjne

 • Budowa obiektów inżynierii wodnej, obiekty hydrotechniczne(730)
 • Fundamentowanie i wiercenie studni wodnych(449)
 • Roboty budowlane - wodociągi i rurociągi do odprowadzania ścieków(50)
 • Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych(188)
 • Roboty w zakresie odwadniania gruntu(2)
 • Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody(37)
 • Rurociągi do odprowadzania wody burzowej(18)
 • Studzienki kanalizacyjne(3)
 • Usługi czyszczenia kanałów odpływowych(9)
 • Usługi remontów i konserwacji zakładów oczyszczania(1)
 • Usługi remontów i konserwacji zakładów wody odpadowej(5)
 • Wyposażenie oczyszczalni ścieków(8)
 • Zakłady oczyszczania ścieków(61)

Aktualne przetargi unijne w regionach z branży: Budownictwo - wodno-kanalizacyjne
Nasze marki: Bizzone Ogólnopolska Wyszukiwarka Gospodarcza Leasing Fabor Bizlatica Mediaplace