tel: 13 43 76 451
|
rozwiń menu
Przetargi
www.bizzone.pl
Przetargi
Statystyki przetargów

 Statystyki przetargów 

Biuletyn zamówień publicznych: 5352 Pozostałe: 13084

Aktualne przetargi krajowe z branży: Budownictwo - wodno-kanalizacyjne

 • Budowa obiektów inżynierii wodnej, obiekty hydrotechniczne(59)
 • Fundamentowanie i wiercenie studni wodnych(8)
 • Roboty budowlane - wodociągi i rurociągi do odprowadzania ścieków(105)
 • Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych(150)
 • Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji(2)
 • Roboty w zakresie odwadniania gruntu(0)
 • Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody(7)
 • Rurociągi do odprowadzania wody burzowej(35)
 • Rurociągi nawadniające(2)
 • Studzienki kanalizacyjne(1)
 • Usługi czyszczenia kanałów odpływowych(10)
 • Usługi remontów i konserwacji zakładów oczyszczania(3)
 • Usługi remontów i konserwacji zakładów wody odpadowej(0)
 • Wyposażenie oczyszczalni ścieków(7)
 • Zakłady oczyszczania ścieków(30)

Aktualne przetargi krajowe w regionach z branży: Budownictwo - wodno-kanalizacyjne

 • DOLNOŚLĄSKIE(26)
 • KUJAWSKO-POMORSKIE(12)
 • LUBELSKIE(9)
 • LUBUSKIE(11)
 • ŁÓDZKIE(25)
 • MAŁOPOLSKIE(31)
 • MAZOWIECKIE(79)
 • OPOLSKIE(5)
 • PODKARPACKIE(17)
 • PODLASKIE(13)
 • POMORSKIE(26)
 • ŚLĄSKIE(48)
 • ŚWIĘTOKRZYSKIE(14)
 • WARMIŃSKO-MAZURSKIE(18)
 • WIELKOPOLSKIE(21)
 • ZACHODNIOPOMORSKIE(15)Nasze marki: Bizzone Ogólnopolska Wyszukiwarka Gospodarcza Leasing Fabor Bizlatica Mediaplace