Komentarz do pzp 

Prawo zamówień publicznych - Komentarz

Pierwotny tekst ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. opatrzony fachowym komentarzem, którego autorami są: Jerzy Baehr, Tomasz Czajkowski, Włodzimierz Dzierżanowski, Tomasz Kwieciński, Waldemar Łysakowski.
Książkę zredagował Prezes UZP Tomasz Czajkowski. Pozycja ta stanowi nieocenione źródło informacji dla uczestników postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Prezentowane wydanie pochodzi ze strony www.uzp.gov.pl
Treść została podzielona na dwie części dostępne w formacie PDF. Aby prawidłowo wyświetlić zawartość książki należy zainstalować program Adobe Reader.

PZP - komentarz część I
PZP - komentarz część II
Ustawa PZP - tekst ujednolicony