Vademecum 

  DARMOWY TEST
darmowy test 14 dni
vademecum
  AKTUALNOSCI PRAWNE
W dniu 5 września 2006 r. Urząd Zamówień Publicznych uruchomił awaryjną ścieżkę przesyłania ogłoszeń o wartości 6.000 - 60.000 euro. Kroki te zostały poczynione w związku z niestabilną pracą Portalu UZP.

Nowe akty wykonawcze do Ustawy – PZP:

1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania. Wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2006 r. w sprawie organów właściwych do występowania do Komisji Europejskiej z wnioskiem o stwierdzenie prowadzenia działalności na rynku konkurencyjnym, do którego dostęp nie jest ograniczony. Wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
więcej...
  DOKUMENTY DO POBRANIA.
Wzór umowy na dostawę
Wyjaśnienia do wzoru umowy na dostawy
Wzór umowy na usługi
Wyjaśnienia do wzoru umowy na usługi
Wzór umowy na roboty budowlane
więcej...