Przetargi w branżach
Aktualne
 2016-10-25
7395 277
Budownictwo 6358 788
Elektryczność, oświetlenie 2896 367
Maszyny i urządzenia 1797 261
Medycyna, laboratoria 1655 176
Usługi inżynieryjne 1653 265
Ekologia 1522 145
Środki transportu 1500 109
Finanse, doradztwo 1389 143
Produkty inne 1339 146
IT, Komputery 1256 126
Usługi komunalne i zieleń 913 97
Rolnictwo, żywność 717 90
Paliwa 640 52
Metale 600 132
Miernictwo 588 93
Biuro, papier 511 78
Szkolenia, tłumaczenia 498 71
Utrzymanie czystości 489 64
Chemia 471 98
Meble 430 55
Transport i logistyka 365 34
Poligrafia, druki 300 42
Telekomunikacja 247 28
Usługi inne 245 36
Ochrona i alarmy 206 22
Odzież, tekstylia 205 39
AGD 202 22
Turystyka i rozrywka 186 23
Marketing, reklama 164 22
BHP 161 37
Nieruchomości 149 31
Sport i rekreacja 127 7
Zapytania ofertowe w branżach
Aktualne
 2016-10-25
Rolnictwo, żywność 757 3
Metale 533 7
Ekologia 493 1
Produkty inne 387 21
Maszyny i urządzenia 328 40
Budownictwo 258 21
Chemia 117 3
Paliwa 83 1
Elektryczność, oświetlenie 76 13
Usługi inżynieryjne 69 5
Usługi inne 48 10
Medycyna, laboratoria 41 4
Biuro, papier 37 3
Finanse, doradztwo 29 7
Miernictwo 26 6
IT, Komputery 24 4
Odzież, tekstylia 18 1
Środki transportu 17 3
Meble 15 2
Szkolenia, tłumaczenia 11 3
Transport i logistyka 9 1
Poligrafia, druki 8 0
Ochrona i alarmy 8 2
AGD 7 0
Usługi komunalne i zieleń 7 1
Marketing, reklama 6 0
Telekomunikacja 4 0
BHP 3 0
Turystyka i rozrywka 2 1
Utrzymanie czystości 1 0
Nieruchomości 1 0
Sport i rekreacja 1 0
Kategorie przetargów na nieruchomości
Aktualne
 2016-10-25
Działki budowlane 3980 171
Mieszkania 1938 95
Działki gruntowe 1424 79
Zabudowania inne 1116 38
Budynki mieszkalne 693 35
Działki inne 267 7
Lokale użytkowe 267 6
Działki przemysłowe 189 3
Garaże 96 5
Zabudowania gospodarcze 24 2
Gospodarstwa rolne 3 0
Zabudowania przemysłowe 3 0
Inwestycje w branżach
 Aktualne
Budownictwo - inżynieryjne, konstrukcje 2001
Budownictwo - specjalistyczne 1918
Oczyszczanie ścieków, utylizacja odpadów 1540
Budownictwo - wodno-kanalizacyjne 1324
Hydrotechnika, melioracje i regulacje rzek 1307
Budownictwo - obsługa budownictwa 571
Budownictwo - wykończenia 467
Elektroenergetyka i elektryka 456
Budownictwo - budynki 405
Bezpieczeństwo ruchu drogowego 391
Oświetlenie, sygnalizacja świetlna 386
Budownictwo - drogi i place 307
Elektryka, elektronika 196
Projekty, dokumentacje, architektura 179
Usługi doradcze, konsulting, prawne , zarządzania, jakości 132
Gazownictwo 127
Budownictwo - ciepłownictwo 125
Budownictwo - sanitarno-hydrauliczne 121
Techniczny nadzór, badania, kontrola 114
Prace ziemne, niwelacja terenu 89
Rozbiórki i wyburzenia 79
Ekologia, ochrona środowiska 51
Budownictwo - obiekty sportowe 39
Maszyny i urządzenia 38
Artykuły metalowe, wyroby hutnicze, złom 34
Telekomunikacja i łączność 33
Materiały, stolarka i osprzęt budowlany 31
Źródła energii, surowce energetyczne, woda 27
Budownictwo - mosty i tunele 19
Kolejnictwo 18
Utrzymanie dróg, odśnieżanie, usługi komunalne 18
Windy i dźwigi 16
Remonty, serwis maszyn i urządzeń 15
Górnictwo, kopaliny 14
Systemy alarmowe, p-poż, pożarnictwo 13
Zagospodarowanie terenu 13
Środki transportu: osprzęt, części, usługi 13
Elektrotechnika - urządzenia, sprzęt 12
Ochrona fizyczna, konwojowanie, usługi pokrewne 12
Aparatura kontrolno-pomiarowa, pomiary, legalizacja 10
Środki transportu: sprzęt transportowy 10
Klimatyzacja, wentylacja, chłodnictwo 9
Zabytki, konserwacje 9
Składowanie i przechowywanie towarów 9
Mała architektura, place zabaw, urządzenia zabawowe 8
Geodezja, kartografia 8
Budownictwo - dekarstwo 8
Komputery, informatyka 6
Pielęgnacja zieleni 6
Termomodernizacje, docieplenia,izolacje, tynkowanie 5
Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami/obiektami 5
Stolarka otworowa, okna, drzwi,bramy i ogrodzenia 4
Usługi porządkowe, sprzątania 4
Artykuły spożywcze, gastronomia, żywienie, catering 3
Marketing, reklama, wystawy, targi 3
Artykuły gospodarstwa domowego AGD 3
Artykuły chemiczne, gumowe, tworzywa i wyroby sztuczne 2
Odzież, artykuły przemysłu lekkiego, krawiectwo 2
Transport, logistyka 2
Poligrafia, druki, skład komputerowy, ksero 2
Geologia 2
Czasomierze, urządzenia precyzyjne 2
Automatyka i elektronika 2
Artykuły rolnictwa, ogrodnictwa, łowiectwa 2
Szkolenia 1
Artykuły sportowe 1
Nieruchomości 1
Artykuły medyczne i laboratoryjne 1
Artykuły BHP, bezpieczeństwo pracy 1
Antykorozja 1
Obróbka metali, ślusarstwo 1
Ubezpieczenia 1
Wierzytelności, patenty, licencje i inne niematerialne 1
Usługi medyczne i opiekuńcze 1
Usługi leśne, gospodarka leśna 1
Usługi bankowe, kredyty 1
Usługi administracji publiczne i organizacji członkowskich 1
Zaufali nam Zaufali nam Zaufali nam Zaufali nam Zaufali nam