Inwestycje w branżach
 Aktualne
Budownictwo - specjalistyczne85
Hydrotechnika, melioracje i regulacje rzek59
Budownictwo - wodno-kanalizacyjne54
Budownictwo - inżynieryjne, konstrukcje44
Budownictwo - obsługa budownictwa26
Elektroenergetyka i elektryka20
Oczyszczanie ścieków, utylizacja odpadów17
Budownictwo - budynki12
Budownictwo - drogi i place9
Budownictwo - wykończenia6
Budownictwo - mosty i tunele6
Projekty, dokumentacje, architektura5
Geodezja, kartografia5
Prace ziemne, niwelacja terenu4
Usługi doradcze, konsulting, prawne , zarządzania, jakości4
Gazownictwo3
Techniczny nadzór, badania, kontrola3
Maszyny i urządzenia3
Budownictwo - ciepłownictwo3
Źródła energii, surowce energetyczne, woda2
Artykuły metalowe, wyroby hutnicze, złom2
Oświetlenie, sygnalizacja świetlna2
Elektrotechnika - urządzenia, sprzęt2
Bezpieczeństwo ruchu drogowego2
Rozbiórki i wyburzenia1
Budownictwo - sanitarno-hydrauliczne1
Zabytki, konserwacje1
Telekomunikacja i łączność1
Mała architektura, place zabaw, urządzenia zabawowe1
Kolejnictwo1
Ekologia, ochrona środowiska1
Artykuły biurowe, szkolne, sprzęt biurowy1
Obróbka metali, ślusarstwo1
Marketing, reklama, wystawy, targi1
Elektryka, elektronika1
Środki transportu: sprzęt transportowy1
Środki transportu: osprzęt, części, usługi1
Usługi pralnicze1