Inwestycje w branżach
 Aktualne
Budownictwo - obsługa budownictwa14
Budownictwo - specjalistyczne13
Budownictwo - inżynieryjne, konstrukcje9
Hydrotechnika, melioracje i regulacje rzek7
Budownictwo - budynki7
Budownictwo - ciepłownictwo5
Budownictwo - drogi i place5
Budownictwo - wodno-kanalizacyjne4
Oczyszczanie ścieków, utylizacja odpadów3
Elektroenergetyka i elektryka3
Prace ziemne, niwelacja terenu3
Projekty, dokumentacje, architektura3
Gazownictwo2
Ekologia, ochrona środowiska2
Utrzymanie dróg, odśnieżanie, usługi komunalne2
Techniczny nadzór, badania, kontrola2
Usługi doradcze, konsulting, prawne , zarządzania, jakości1
Artykuły medyczne i laboratoryjne1
Termomodernizacje, docieplenia,izolacje, tynkowanie1
Środki transportu: sprzęt transportowy1
Środki transportu: osprzęt, części, usługi1
Artykuły chemiczne, gumowe, tworzywa i wyroby sztuczne1
Pielęgnacja zieleni1
Remonty, serwis maszyn i urządzeń1
Budownictwo - wykończenia1
Budownictwo - dekarstwo1
Usługi administracji publiczne i organizacji członkowskich1
Górnictwo, kopaliny1