Inwestycje w branżach
 Aktualne
Budownictwo - specjalistyczne21
Budownictwo - obsługa budownictwa15
Budownictwo - drogi i place9
Budownictwo - inżynieryjne, konstrukcje7
Prace ziemne, niwelacja terenu7
Techniczny nadzór, badania, kontrola6
Zagospodarowanie terenu6
Budownictwo - wodno-kanalizacyjne5
Usługi doradcze, konsulting, prawne , zarządzania, jakości5
Oczyszczanie ścieków, utylizacja odpadów5
Hydrotechnika, melioracje i regulacje rzek4
Budownictwo - wykończenia3
Budownictwo - budynki3
Projekty, dokumentacje, architektura3
Termomodernizacje, docieplenia,izolacje, tynkowanie2
Kolejnictwo2
Elektroenergetyka i elektryka2
Zabytki, konserwacje2
Górnictwo, kopaliny1
Automatyka i elektronika1
Rozbiórki i wyburzenia1
Elektryka, elektronika1
Budownictwo - sanitarno-hydrauliczne1
Komputery, informatyka1
Budownictwo - ciepłownictwo1
Aparatura kontrolno-pomiarowa, pomiary, legalizacja1
Ubezpieczenia1
Budownictwo - dekarstwo1
Telekomunikacja i łączność1
Budownictwo - obiekty sportowe1
Źródła energii, surowce energetyczne, woda1
Usługi bankowe, kredyty1