Inwestycje w branżach
 Aktualne
Budownictwo - budynki9
Budownictwo - specjalistyczne5
Prace ziemne, niwelacja terenu5
Budownictwo - obsługa budownictwa5
Oczyszczanie ścieków, utylizacja odpadów4
Budownictwo - obiekty sportowe4
Projekty, dokumentacje, architektura3
Budownictwo - wodno-kanalizacyjne2
Budownictwo - inżynieryjne, konstrukcje2
Hydrotechnika, melioracje i regulacje rzek2
Budownictwo - drogi i place2
Techniczny nadzór, badania, kontrola2
Zagospodarowanie terenu2
Usługi doradcze, konsulting, prawne , zarządzania, jakości2
Środki transportu: osprzęt, części, usługi2
Środki transportu: sprzęt transportowy2
Elektroenergetyka i elektryka1
Kolejnictwo1
Obróbka metali, ślusarstwo1
Maszyny i urządzenia1
Mała architektura, place zabaw, urządzenia zabawowe1