Inwestycje w branżach
 Aktualne
Budownictwo - specjalistyczne88
Hydrotechnika, melioracje i regulacje rzek60
Budownictwo - wodno-kanalizacyjne49
Budownictwo - obsługa budownictwa42
Budownictwo - inżynieryjne, konstrukcje40
Elektroenergetyka i elektryka31
Oczyszczanie ścieków, utylizacja odpadów22
Budownictwo - budynki16
Budownictwo - wykończenia11
Usługi doradcze, konsulting, prawne , zarządzania, jakości10
Budownictwo - drogi i place10
Prace ziemne, niwelacja terenu8
Techniczny nadzór, badania, kontrola7
Telekomunikacja i łączność5
Kolejnictwo5
Budownictwo - mosty i tunele4
Zagospodarowanie terenu4
Projekty, dokumentacje, architektura4
Geodezja, kartografia4
Elektryka, elektronika4
Remonty, serwis maszyn i urządzeń3
Ekologia, ochrona środowiska3
Rozbiórki i wyburzenia3
Bezpieczeństwo ruchu drogowego3
Oświetlenie, sygnalizacja świetlna3
Artykuły rolnictwa, ogrodnictwa, łowiectwa3
Elektrotechnika - urządzenia, sprzęt2
Budownictwo - ciepłownictwo2
Gazownictwo2
Pielęgnacja zieleni2
Usługi leśne, gospodarka leśna2
Komputery, informatyka2
Termomodernizacje, docieplenia,izolacje, tynkowanie2
Składowanie i przechowywanie towarów1
Zabytki, konserwacje1
Transport, logistyka1
Geologia1
Artykuły spożywcze, gastronomia, żywienie, catering1
Artykuły gospodarstwa domowego AGD1
Klimatyzacja, wentylacja, chłodnictwo1
Maszyny i urządzenia1
Budownictwo - dekarstwo1
Utrzymanie dróg, odśnieżanie, usługi komunalne1
Aparatura kontrolno-pomiarowa, pomiary, legalizacja1
Budownictwo - sanitarno-hydrauliczne1