Inwestycje w branżach
 Aktualne
Budownictwo - specjalistyczne8
Budownictwo - obsługa budownictwa6
Prace ziemne, niwelacja terenu5
Projekty, dokumentacje, architektura5
Budownictwo - budynki4
Zagospodarowanie terenu3
Budownictwo - drogi i place3
Techniczny nadzór, badania, kontrola2
Budownictwo - obiekty sportowe2
Budownictwo - inżynieryjne, konstrukcje2
Usługi doradcze, konsulting, prawne , zarządzania, jakości2
Oczyszczanie ścieków, utylizacja odpadów2
Hydrotechnika, melioracje i regulacje rzek2
Elektroenergetyka i elektryka1
Elektryka, elektronika1
Budownictwo - sanitarno-hydrauliczne1
Gazownictwo1
Budownictwo - wykończenia1
Budownictwo - dekarstwo1
Środki transportu: sprzęt transportowy1
Środki transportu: osprzęt, części, usługi1
Komputery, informatyka1
Maszyny i urządzenia1
Telekomunikacja i łączność1
Usługi finansowe, rachunkowość1
Mała architektura, place zabaw, urządzenia zabawowe1
Budownictwo - ciepłownictwo1
Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami/obiektami1
Budownictwo - wodno-kanalizacyjne1