Inwestycje w branżach
 Aktualne
Budownictwo - specjalistyczne68
Hydrotechnika, melioracje i regulacje rzek44
Budownictwo - obsługa budownictwa43
Budownictwo - wodno-kanalizacyjne32
Elektroenergetyka i elektryka30
Budownictwo - inżynieryjne, konstrukcje26
Budownictwo - budynki14
Budownictwo - wykończenia12
Budownictwo - drogi i place12
Geodezja, kartografia12
Oczyszczanie ścieków, utylizacja odpadów11
Elektryka, elektronika8
Budownictwo - mosty i tunele6
Oświetlenie, sygnalizacja świetlna6
Bezpieczeństwo ruchu drogowego6
Prace ziemne, niwelacja terenu6
Techniczny nadzór, badania, kontrola5
Telekomunikacja i łączność4
Usługi doradcze, konsulting, prawne , zarządzania, jakości4
Zagospodarowanie terenu4
Rozbiórki i wyburzenia4
Projekty, dokumentacje, architektura4
Budownictwo - sanitarno-hydrauliczne3
Kolejnictwo3
Gazownictwo2
Zabytki, konserwacje2
Usługi leśne, gospodarka leśna2
Artykuły rolnictwa, ogrodnictwa, łowiectwa2
Ekologia, ochrona środowiska2
Remonty, serwis maszyn i urządzeń2
Pielęgnacja zieleni2
Klimatyzacja, wentylacja, chłodnictwo1
Geologia1
Składowanie i przechowywanie towarów1
Artykuły gospodarstwa domowego AGD1
Komputery, informatyka1
Materiały, stolarka i osprzęt budowlany1
Transport, logistyka1
Utrzymanie dróg, odśnieżanie, usługi komunalne1
Źródła energii, surowce energetyczne, woda1
Elektrotechnika - urządzenia, sprzęt1
Budownictwo - ciepłownictwo1
Maszyny i urządzenia1