Inwestycje w branżach
 Aktualne
Budownictwo - specjalistyczne33
Hydrotechnika, melioracje i regulacje rzek20
Budownictwo - wodno-kanalizacyjne16
Budownictwo - inżynieryjne, konstrukcje16
Elektroenergetyka i elektryka12
Budownictwo - obsługa budownictwa9
Oczyszczanie ścieków, utylizacja odpadów7
Gazownictwo7
Budownictwo - drogi i place7
Budownictwo - wykończenia6
Elektryka, elektronika6
Oświetlenie, sygnalizacja świetlna5
Bezpieczeństwo ruchu drogowego5
Projekty, dokumentacje, architektura5
Telekomunikacja i łączność4
Budownictwo - budynki4
Geodezja, kartografia2
Budownictwo - mosty i tunele2
Prace ziemne, niwelacja terenu2
Budownictwo - ciepłownictwo2
Kolejnictwo2
Górnictwo, kopaliny2
Utrzymanie dróg, odśnieżanie, usługi komunalne1
Ekologia, ochrona środowiska1
Komputery, informatyka1
Materiały, stolarka i osprzęt budowlany1
Budownictwo - sanitarno-hydrauliczne1