Inwestycje w branżach
 Aktualne
Budownictwo - specjalistyczne74
Hydrotechnika, melioracje i regulacje rzek56
Budownictwo - inżynieryjne, konstrukcje50
Budownictwo - wodno-kanalizacyjne47
Elektroenergetyka i elektryka24
Budownictwo - obsługa budownictwa22
Oczyszczanie ścieków, utylizacja odpadów21
Budownictwo - budynki15
Budownictwo - drogi i place9
Projekty, dokumentacje, architektura8
Usługi doradcze, konsulting, prawne , zarządzania, jakości7
Budownictwo - wykończenia6
Prace ziemne, niwelacja terenu5
Telekomunikacja i łączność4
Geodezja, kartografia3
Budownictwo - ciepłownictwo2
Gazownictwo2
Elektrotechnika - urządzenia, sprzęt2
Budownictwo - mosty i tunele2
Techniczny nadzór, badania, kontrola2
Zagospodarowanie terenu2
Remonty, serwis maszyn i urządzeń2
Artykuły metalowe, wyroby hutnicze, złom2
Zabytki, konserwacje1
Artykuły biurowe, szkolne, sprzęt biurowy1
Rozbiórki i wyburzenia1
Ekologia, ochrona środowiska1
Bezpieczeństwo ruchu drogowego1
Komputery, informatyka1
Elektryka, elektronika1
Marketing, reklama, wystawy, targi1
Oświetlenie, sygnalizacja świetlna1
Obróbka metali, ślusarstwo1
Maszyny i urządzenia1
Źródła energii, surowce energetyczne, woda1
Mała architektura, place zabaw, urządzenia zabawowe1
Budownictwo - dekarstwo1
Kolejnictwo1