Inwestycje w branżach
 Aktualne
Budownictwo - specjalistyczne24
Hydrotechnika, melioracje i regulacje rzek16
Budownictwo - wodno-kanalizacyjne12
Budownictwo - inżynieryjne, konstrukcje11
Oczyszczanie ścieków, utylizacja odpadów6
Budownictwo - obsługa budownictwa6
Budownictwo - budynki5
Elektroenergetyka i elektryka3
Ekologia, ochrona środowiska3
Prace ziemne, niwelacja terenu3
Projekty, dokumentacje, architektura3
Telekomunikacja i łączność3
Utrzymanie dróg, odśnieżanie, usługi komunalne3
Budownictwo - sanitarno-hydrauliczne2
Budownictwo - drogi i place2
Klimatyzacja, wentylacja, chłodnictwo2
Geodezja, kartografia1
Techniczny nadzór, badania, kontrola1
Maszyny i urządzenia1
Budownictwo - mosty i tunele1
Szkolenia1
Gazownictwo1