Inwestycje w branżach
 Aktualne
Budownictwo - specjalistyczne37
Budownictwo - wodno-kanalizacyjne27
Hydrotechnika, melioracje i regulacje rzek26
Budownictwo - inżynieryjne, konstrukcje20
Budownictwo - obsługa budownictwa12
Elektroenergetyka i elektryka8
Oczyszczanie ścieków, utylizacja odpadów8
Budownictwo - wykończenia6
Budownictwo - drogi i place5
Budownictwo - budynki5
Oświetlenie, sygnalizacja świetlna4
Gazownictwo4
Bezpieczeństwo ruchu drogowego4
Budownictwo - ciepłownictwo3
Elektrotechnika - urządzenia, sprzęt3
Budownictwo - mosty i tunele3
Elektryka, elektronika3
Telekomunikacja i łączność3
Prace ziemne, niwelacja terenu2
Techniczny nadzór, badania, kontrola2
Usługi doradcze, konsulting, prawne , zarządzania, jakości2
Górnictwo, kopaliny1
Zabytki, konserwacje1
Geodezja, kartografia1
Kolejnictwo1
Materiały, stolarka i osprzęt budowlany1
Środki transportu: osprzęt, części, usługi1
Projekty, dokumentacje, architektura1
Źródła energii, surowce energetyczne, woda1
Środki transportu: sprzęt transportowy1