Statystyki przetargów
 

 Statystyki przetargów 

Aktualne przetargi krajowe z branży: Ubezpieczenia

 • Usługi brokerskie i usługi podobne w zakresie zabezpieczenia ubezpieczeń towarów(0)
 • Usługi dodatkowe w zakresie ubezpieczeń i funduszy emerytalno-rentowych(0)
 • Usługi reasekuracji(0)
 • Usługi ubezpieczeń i fundusze emerytalno - rentowe, z wyłączeniem obowiązkowego ubezpieczenia społecznego(156)
 • Usługi w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia społecznego(0)

Aktualne przetargi krajowe w regionach z branży: Ubezpieczenia

 • DOLNOŚLĄSKIE(3)
 • KUJAWSKO-POMORSKIE(5)
 • LUBELSKIE(3)
 • LUBUSKIE(1)
 • ŁÓDZKIE(6)
 • MAŁOPOLSKIE(4)
 • MAZOWIECKIE(17)
 • OPOLSKIE(0)
 • PODKARPACKIE(2)
 • PODLASKIE(1)
 • POMORSKIE(8)
 • ŚLĄSKIE(7)
 • ŚWIĘTOKRZYSKIE(5)
 • WARMIŃSKO-MAZURSKIE(0)
 • WIELKOPOLSKIE(6)
 • ZACHODNIOPOMORSKIE(2)