Statystyki przetargów
 

 Statystyki przetargów 

Aktualne przetargi krajowe z branży: Ubezpieczenia

 • Usługi brokerskie i usługi podobne w zakresie zabezpieczenia ubezpieczeń towarów(1)
 • Usługi dodatkowe w zakresie ubezpieczeń i funduszy emerytalno-rentowych(0)
 • Usługi reasekuracji(0)
 • Usługi ubezpieczeń i fundusze emerytalno - rentowe, z wyłączeniem obowiązkowego ubezpieczenia społecznego(546)
 • Usługi w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia społecznego(0)

Aktualne przetargi krajowe w regionach z branży: Ubezpieczenia

 • DOLNOŚLĄSKIE(21)
 • KUJAWSKO-POMORSKIE(11)
 • LUBELSKIE(18)
 • LUBUSKIE(2)
 • ŁÓDZKIE(13)
 • MAŁOPOLSKIE(9)
 • MAZOWIECKIE(34)
 • OPOLSKIE(9)
 • PODKARPACKIE(12)