Statystyki przetargów
 

 Statystyki przetargów 

Aktualne przetargi krajowe z branży: Oczyszczanie ścieków, utylizacja odpadów

 • Maszyny do uzdatniania ścieków(6)
 • Przepompownie(6)
 • Roboty budowlane - wodociągi i rurociągi do odprowadzania ścieków(90)
 • Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania, oczyszczania oraz spalania odpadów(1)
 • Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych(71)
 • Roboty w zakresie poprawy stanu środowiska naturalnego(4)
 • Urządzenia do obróbki ścieków(1)
 • Usługi gromadzenia i utylizacji odpadów i nieczystoŁci(313)
 • Usługi remontów i konserwacji zakładów oczyszczania(1)
 • Usługi remontów i konserwacji zakładów wody odpadowej(0)
 • Usuwanie azbestu(16)
 • Węzły do przepompowywania wody(0)
 • Wyposażenie oczyszczalni ścieków(1)
 • Zakłady oczyszczania ścieków(17)

Aktualne przetargi krajowe w regionach z branży: Oczyszczanie ścieków, utylizacja odpadów

 • DOLNOŚLĄSKIE(25)
 • KUJAWSKO-POMORSKIE(18)
 • LUBELSKIE(22)
 • LUBUSKIE(11)
 • ŁÓDZKIE(14)
 • MAŁOPOLSKIE(31)
 • MAZOWIECKIE(68)
 • OPOLSKIE(6)
 • PODKARPACKIE(19)
 • PODLASKIE(13)
 • POMORSKIE(21)
 • ŚLĄSKIE(41)
 • ŚWIĘTOKRZYSKIE(12)
 • WARMIŃSKO-MAZURSKIE(20)
 • WIELKOPOLSKIE(35)
 • ZACHODNIOPOMORSKIE(16)