Statystyki przetargów
 

 Statystyki przetargów 

Aktualne przetargi krajowe z branży: Oczyszczanie ścieków, utylizacja odpadów

 • Maszyny do uzdatniania ścieków(5)
 • Przepompownie(1)
 • Roboty budowlane - wodociągi i rurociągi do odprowadzania ścieków(80)
 • Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania, oczyszczania oraz spalania odpadów(3)
 • Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych(49)
 • Roboty w zakresie poprawy stanu środowiska naturalnego(11)
 • Urządzenia do obróbki ścieków(2)
 • Usługi gromadzenia i utylizacji odpadów i nieczystoŁci(925)
 • Usługi remontów i konserwacji zakładów oczyszczania(6)
 • Usługi remontów i konserwacji zakładów wody odpadowej(0)
 • Usuwanie azbestu(9)
 • Węzły do przepompowywania wody(0)
 • Wyposażenie oczyszczalni ścieków(3)
 • Zakłady oczyszczania ścieków(5)

Aktualne przetargi krajowe w regionach z branży: Oczyszczanie ścieków, utylizacja odpadów

 • DOLNOŚLĄSKIE(31)
 • KUJAWSKO-POMORSKIE(27)
 • LUBELSKIE(48)
 • LUBUSKIE(19)
 • ŁÓDZKIE(34)
 • MAŁOPOLSKIE(44)
 • MAZOWIECKIE(94)
 • OPOLSKIE(13)