Statystyki przetargów
 

 Statystyki przetargów 

Aktualne przetargi krajowe z branży: Oczyszczanie ścieków, utylizacja odpadów

 • Maszyny do uzdatniania ścieków(13)
 • Przepompownie(4)
 • Roboty budowlane - wodociągi i rurociągi do odprowadzania ścieków(141)
 • Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania, oczyszczania oraz spalania odpadów(3)
 • Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych(173)
 • Roboty w zakresie poprawy stanu środowiska naturalnego(10)
 • Urządzenia do obróbki ścieków(3)
 • Usługi gromadzenia i utylizacji odpadów i nieczystoŁci(268)
 • Usługi remontów i konserwacji zakładów oczyszczania(4)
 • Usługi remontów i konserwacji zakładów wody odpadowej(1)
 • Usuwanie azbestu(31)
 • Węzły do przepompowywania wody(0)
 • Wyposażenie oczyszczalni ścieków(7)
 • Zakłady oczyszczania ścieków(12)

Aktualne przetargi krajowe w regionach z branży: Oczyszczanie ścieków, utylizacja odpadów

 • DOLNOŚLĄSKIE(49)
 • KUJAWSKO-POMORSKIE(24)
 • LUBELSKIE(37)
 • LUBUSKIE(3)
 • ŁÓDZKIE(28)
 • MAŁOPOLSKIE(42)
 • MAZOWIECKIE(102)
 • OPOLSKIE(26)
 • PODKARPACKIE(19)
 • PODLASKIE(17)
 • POMORSKIE(29)
 • ŚLĄSKIE(71)
 • ŚWIĘTOKRZYSKIE(37)
 • WARMIŃSKO-MAZURSKIE(21)
 • WIELKOPOLSKIE(52)
 • ZACHODNIOPOMORSKIE(35)