Statystyki przetargów
 

 Statystyki przetargów 

Aktualne przetargi krajowe z branży: Ekologia, ochrona środowiska

 • Odzyskane surowce wtórne(0)
 • Produkty z recyklingu(0)
 • Roboty w zakresie poprawy stanu środowiska naturalnego(297)
 • Usługi gromadzenia i utylizacji odpadów i nieczystoŁci(1110)
 • Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane(400)
 • Usługi środowiska naturalnego oraz ekologii(203)
 • Usuwanie azbestu(291)

Aktualne przetargi krajowe w regionach z branży: Ekologia, ochrona środowiska

 • DOLNOŚLĄSKIE(92)
 • KUJAWSKO-POMORSKIE(57)
 • LUBELSKIE(64)
 • LUBUSKIE(26)
 • ŁÓDZKIE(79)
 • MAŁOPOLSKIE(75)
 • MAZOWIECKIE(190)
 • OPOLSKIE(32)