Statystyki przetargów
 

 Statystyki przetargów 

Aktualne przetargi krajowe z branży: Ekologia, ochrona środowiska

 • Odzyskane surowce wtórne(0)
 • Produkty z recyklingu(0)
 • Roboty w zakresie poprawy stanu środowiska naturalnego(353)
 • Usługi gromadzenia i utylizacji odpadów i nieczystoŁci(304)
 • Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane(154)
 • Usługi środowiska naturalnego oraz ekologii(100)
 • Usuwanie azbestu(355)

Aktualne przetargi krajowe w regionach z branży: Ekologia, ochrona środowiska

 • DOLNOŚLĄSKIE(63)
 • KUJAWSKO-POMORSKIE(30)
 • LUBELSKIE(25)
 • LUBUSKIE(21)
 • ŁÓDZKIE(35)
 • MAŁOPOLSKIE(54)
 • MAZOWIECKIE(125)
 • OPOLSKIE(19)
 • PODKARPACKIE(59)
 • PODLASKIE(12)
 • POMORSKIE(42)
 • ŚLĄSKIE(81)
 • ŚWIĘTOKRZYSKIE(15)
 • WARMIŃSKO-MAZURSKIE(33)
 • WIELKOPOLSKIE(57)
 • ZACHODNIOPOMORSKIE(40)