Statystyki przetargów
 

 Statystyki przetargów 

Aktualne przetargi krajowe z branży: Ekologia, ochrona środowiska

 • Odzyskane surowce wtórne(0)
 • Produkty z recyklingu(0)
 • Roboty w zakresie poprawy stanu środowiska naturalnego(510)
 • Usługi gromadzenia i utylizacji odpadów i nieczystoŁci(251)
 • Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane(177)
 • Usługi środowiska naturalnego oraz ekologii(80)
 • Usuwanie azbestu(523)

Aktualne przetargi krajowe w regionach z branży: Ekologia, ochrona środowiska

 • DOLNOŚLĄSKIE(77)
 • KUJAWSKO-POMORSKIE(31)
 • LUBELSKIE(49)
 • LUBUSKIE(29)
 • ŁÓDZKIE(45)
 • MAŁOPOLSKIE(73)
 • MAZOWIECKIE(152)
 • OPOLSKIE(38)
 • PODKARPACKIE(52)
 • PODLASKIE(27)
 • POMORSKIE(44)
 • ŚLĄSKIE(105)
 • ŚWIĘTOKRZYSKIE(39)
 • WARMIŃSKO-MAZURSKIE(37)
 • WIELKOPOLSKIE(76)
 • ZACHODNIOPOMORSKIE(36)