Inwestycje w branżach
 Aktualne
Budownictwo - specjalistyczne22
Budownictwo - obsługa budownictwa15
Budownictwo - budynki12
Projekty, dokumentacje, architektura12
Budownictwo - wykończenia11
Oczyszczanie ścieków, utylizacja odpadów10
Budownictwo - inżynieryjne, konstrukcje9
Budownictwo - wodno-kanalizacyjne7
Zagospodarowanie terenu6
Prace ziemne, niwelacja terenu6
Budownictwo - drogi i place5
Hydrotechnika, melioracje i regulacje rzek5
Elektroenergetyka i elektryka4
Budownictwo - obiekty sportowe4
Bezpieczeństwo ruchu drogowego3
Elektryka, elektronika3
Techniczny nadzór, badania, kontrola3
Oświetlenie, sygnalizacja świetlna3
Usługi doradcze, konsulting, prawne , zarządzania, jakości3
Zabytki, konserwacje2
Budownictwo - ciepłownictwo2
Maszyny i urządzenia1
Mała architektura, place zabaw, urządzenia zabawowe1
Windy i dźwigi1
Ekologia, ochrona środowiska1
Rozbiórki i wyburzenia1
Termomodernizacje, docieplenia,izolacje, tynkowanie1
Gazownictwo1
Utrzymanie dróg, odśnieżanie, usługi komunalne1
Źródła energii, surowce energetyczne, woda1
Materiały, stolarka i osprzęt budowlany1
Budownictwo - sanitarno-hydrauliczne1