Inwestycje w branżach
 Aktualne
Budownictwo - specjalistyczne7
Projekty, dokumentacje, architektura3
Budownictwo - inżynieryjne, konstrukcje3
Budownictwo - obsługa budownictwa3
Budownictwo - budynki3
Telekomunikacja i łączność2
Hydrotechnika, melioracje i regulacje rzek2
Prace ziemne, niwelacja terenu2
Remonty, serwis maszyn i urządzeń2
Elektryka, elektronika2
Oczyszczanie ścieków, utylizacja odpadów2
Komputery, informatyka2
Elektroenergetyka i elektryka2
Techniczny nadzór, badania, kontrola1
Budownictwo - obiekty sportowe1
Elektrotechnika - urządzenia, sprzęt1
Usługi doradcze, konsulting, prawne , zarządzania, jakości1
Środki transportu: osprzęt, części, usługi1
Pielęgnacja zieleni1
Środki transportu: sprzęt transportowy1
Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami/obiektami1
Budownictwo - ciepłownictwo1
Zagospodarowanie terenu1
Budownictwo - drogi i place1