Inwestycje w branżach
 Aktualne
Budownictwo - specjalistyczne21
Budownictwo - obsługa budownictwa12
Budownictwo - drogi i place8
Budownictwo - inżynieryjne, konstrukcje7
Prace ziemne, niwelacja terenu6
Budownictwo - budynki5
Budownictwo - wykończenia4
Hydrotechnika, melioracje i regulacje rzek4
Oczyszczanie ścieków, utylizacja odpadów4
Usługi doradcze, konsulting, prawne , zarządzania, jakości4
Techniczny nadzór, badania, kontrola4
Zagospodarowanie terenu4
Budownictwo - wodno-kanalizacyjne3
Projekty, dokumentacje, architektura2
Termomodernizacje, docieplenia,izolacje, tynkowanie2
Kolejnictwo2
Budownictwo - obiekty sportowe2
Telekomunikacja i łączność2
Automatyka i elektronika1
Ekologia, ochrona środowiska1
Rozbiórki i wyburzenia1
Zabytki, konserwacje1
Elektryka, elektronika1
Górnictwo, kopaliny1
Budownictwo - sanitarno-hydrauliczne1
Źródła energii, surowce energetyczne, woda1
Mała architektura, place zabaw, urządzenia zabawowe1
Komputery, informatyka1
Aparatura kontrolno-pomiarowa, pomiary, legalizacja1
Pielęgnacja zieleni1
Budownictwo - ciepłownictwo1