Inwestycje w branżach
 Aktualne
Budownictwo - obsługa budownictwa18
Budownictwo - specjalistyczne15
Zagospodarowanie terenu11
Prace ziemne, niwelacja terenu9
Budownictwo - inżynieryjne, konstrukcje9
Budownictwo - drogi i place9
Budownictwo - wykończenia8
Oczyszczanie ścieków, utylizacja odpadów6
Budownictwo - wodno-kanalizacyjne6
Techniczny nadzór, badania, kontrola5
Usługi doradcze, konsulting, prawne , zarządzania, jakości5
Projekty, dokumentacje, architektura5
Elektroenergetyka i elektryka4
Budownictwo - budynki4
Hydrotechnika, melioracje i regulacje rzek4
Elektryka, elektronika3
Kolejnictwo2
Budownictwo - obiekty sportowe2
Zabytki, konserwacje2
Rozbiórki i wyburzenia2
Termomodernizacje, docieplenia,izolacje, tynkowanie2
Budownictwo - sanitarno-hydrauliczne1
Gazownictwo1
Budownictwo - ciepłownictwo1
Maszyny i urządzenia1
Oświetlenie, sygnalizacja świetlna1
Mała architektura, place zabaw, urządzenia zabawowe1
Komputery, informatyka1
Górnictwo, kopaliny1
Źródła energii, surowce energetyczne, woda1
Telekomunikacja i łączność1
Bezpieczeństwo ruchu drogowego1
Aparatura kontrolno-pomiarowa, pomiary, legalizacja1
Usługi bankowe, kredyty1
Ubezpieczenia1
Budownictwo - dekarstwo1