tel: 13 43 76 451
|
rozwiń menu
www.bizzone.pl
Przetargi
Statystyki

 Statystyki 

Biuletyn zamówień publicznych: Pozostałe:

Aktualne przetargi unijne z branży: Oczyszczanie ścieków, utylizacja odpadów

 • Maszyny do uzdatniania ścieków(47)
 • Przepompownie(4)
 • Roboty budowlane - wodociągi i rurociągi do odprowadzania ścieków(50)
 • Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania, oczyszczania oraz spalania odpadów(582)
 • Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych(183)
 • Roboty w zakresie poprawy stanu środowiska naturalnego(83)
 • Urządzenia do obróbki ścieków(12)
 • Usługi gromadzenia i utylizacji odpadów i nieczystoŁci(1289)
 • Usługi remontów i konserwacji zakładów oczyszczania(1)
 • Usługi remontów i konserwacji zakładów wody odpadowej(5)
 • Usuwanie azbestu(97)
 • Węzły do przepompowywania wody(3)
 • Wyposażenie oczyszczalni ścieków(6)
 • Zakłady oczyszczania ścieków(59)

Aktualne przetargi unijne w regionach z branży: Oczyszczanie ścieków, utylizacja odpadów
Nasze marki: Bizzone Ogólnopolska Wyszukiwarka Gospodarcza Leasing Fabor Bizlatica Mediaplace