tel: 13 43 76 451
|
rozwiń menu
Przetargi nieruchomości
www.bizzone.pl
Nieruchomości
Szczegóły ogłoszenia

 Szczegóły ogłoszenia 

Zdjęcia Mapa
  « Powrót
OGLOSZENIE nr: 2826870
Drukuj   
­
Ogłoszenie - szczegóły »
­
Nr 2826870
Nazwa nieruchomości Działka zabudowana
Powierzchnia (budynku, mieszkania) 130,83 m2
Powierzchnia (działki, lokalu, garażu, gruntów) 0.1372 ha
Lokalizacja nieruchomości ul. 76
miejsc. Jeleniów
woj. DOLNOŚLĄSKIE
Lokalizacja ogłaszajacego Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Jarosław Bartecki
ul. Bohaterów Getta 8,
miejsc. Kłodzko
woj. DOLNOŚLĄSKIE
Kontakt Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Jarosław Bartecki Bohaterów Getta 8, 57-300 Kłodzko tel. 74 8691890, / fax. 74 8665994
Telefon zamawiającego Tel.: 748691890
Forma sprzedaży Licytacja
Cena oszacowania 506000 PLN
Cena wywołania 379500 PLN
Wadium 50600 PLN
Miejsce składania ofert Na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/
Termin przetargu/licytacji 2022-12-08 11:30
Data publikacji ogłoszenia 2022-09-28
Informacje dodatkowe Nieruchomość składa się z dwóch działek gruntowych. Działka nr 38/6 AM-2 zabudowana w części budynkiem mieszkalnym dwukondygnacyjnym oraz w części niezabudowana oznaczona w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy symbolem MP- tereny zabudowań mieszkaniowo-gospodarczej.
Budynek murowany w zabudowie szeregowej parterowy w części z nadbudową piętrową, niepodpiwniczony, dach o konstrukcji drewnianej, pokrycie nad częścią parterową blachą trapezową a w części przyległej do budynku sąsiada blachodachówką, obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej lub powlekanej. Stolarka okienna PCV, stolarka drzwiowa drewniana typowa o standardzie bieżącym posadzki i podłogi panele podłogowe i płytki ceramiczne, tynki gładkie, regipsy na poddaszu, klatka schodowa na poddasze drewniana.
Budynek wyposażony jest w instalacje: wod-kan, elektryczną, gaz, CO z kotła na opał stały
­
Oryginalna treść lub link do ogłoszenia »
­
Drukuj   
Sygnatura: Km 192/21
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Jarosław Bartecki
Bohaterów Getta 8,
57-300 Kłodzko
tel. 74 8691890, / fax. 74 8665994
na podstawie art. 986 4 § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 11:30 w dniu 01.12.2022 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/
rozpocznie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy 76,JELENIÓW, 57-343 Lewin Kłodzki, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Bohaterów Getta 15, Kłodzko, 57-300 Kłodzko) prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1K/00006096/0. Opis nieruchomości:
Nieruchomość składa się z dwóch działek gruntowych. Działka nr 38/6 AM-2 zabudowana w części budynkiem mieszkalnym dwukondygnacyjnym oraz w części niezabudowana oznaczona w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lewin Kłodzki symbolem MP- tereny zabudowań mieszkaniowo-gospodarczej.
Budynek murowany w zabudowie szeregowej parterowy w części z nadbudową piętrową, niepodpiwniczony, dach o konstrukcji drewnianej, pokrycie nad częścią parterową blachą trapezową a w części przyległej do budynku sąsiada blachodachówką, obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej lub powlekanej. Stolarka okienna PCV, stolarka drzwiowa drewniana typowa o standardzie bieżącym posadzki i podłogi panele podłogowe i płytki ceramiczne, tynki gładkie, regipsy na poddaszu, klatka schodowa na poddasze drewniana . Budynek wyposażony jest w instalacje: wod-kan, elektryczną, gaz, CO z kotła na opał stały. Pow. użytkowa = 94,43 m2 Pow. przynależna = 36,40 m2 Pow. całkowita = 130,83 m2 Nieruchomość posiada prawo służebności przejazdu i przechodu przez działkę nr 38/5 o powierzchni 0,1372 ha (KW SW1K /00088905/3) wzdłuż wytyczonego istniejącego pasa drogi o szerokości 3 metrów i 20 metrów długości - PRAWO TO POZOSTANIE W MOCY BEZ POTRĄCENIA JEGO WARTOŚCI Z CENY NABYCIA
ZGODNIE Z ART. 1000 §2 KPC Działka rolna nr 210/1 AM-2, grunty klasy R IV b - dojazd drogą nieutwardzoną polną, działka porośnięta trawą . Pow. działki 0,880 ha.
Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 08.12.2022 o godzinie: 11:30 .
Suma oszacowania wynosi 506 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 379 500,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 50 600,00 zł.
Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 17 2030 0045 1110 0000 0252 5970 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość można oglądać w następujących terminach:
Data oględzin Godziny oględzin
28.11.2022 11:30 - 12:00
W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania nieruchomości.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Nasze marki: Bizzone Ogólnopolska Wyszukiwarka Gospodarcza Leasing Fabor Bizlatica Mediaplace