Państwa członkowskie 
Austria
Belgia
Dania
Finlandia
Francja
Hiszpania
Holandia
Niemcy
Szwecja
Wielka Brytania
Węgry
Włochy