Inwestycje w branżach
 Aktualne
Budownictwo - specjalistyczne23
Budownictwo - budynki15
Oczyszczanie ścieków, utylizacja odpadów14
Budownictwo - wodno-kanalizacyjne14
Budownictwo - inżynieryjne, konstrukcje13
Hydrotechnika, melioracje i regulacje rzek12
Budownictwo - obsługa budownictwa8
Zabytki, konserwacje5
Budownictwo - wykończenia4
Projekty, dokumentacje, architektura4
Budownictwo - mosty i tunele3
Prace ziemne, niwelacja terenu3
Ekologia, ochrona środowiska3
Maszyny i urządzenia3
Zagospodarowanie terenu2
Materiały, stolarka i osprzęt budowlany2
Elektroenergetyka i elektryka2
Stolarka otworowa, okna, drzwi,bramy i ogrodzenia1
Techniczny nadzór, badania, kontrola1
Termomodernizacje, docieplenia,izolacje, tynkowanie1
Gazownictwo1
Budownictwo - sanitarno-hydrauliczne1
Budownictwo - obiekty sportowe1
Utrzymanie dróg, odśnieżanie, usługi komunalne1
Mała architektura, place zabaw, urządzenia zabawowe1
Oświetlenie, sygnalizacja świetlna1
Kolejnictwo1
Bezpieczeństwo ruchu drogowego1
Artykuły biurowe, szkolne, sprzęt biurowy1
Automatyka i elektronika1
Pielęgnacja zieleni1
Remonty, serwis maszyn i urządzeń1
Artykuły rolnictwa, ogrodnictwa, łowiectwa1
Budownictwo - ciepłownictwo1
Usługi porządkowe, sprzątania1
Usługi doradcze, konsulting, prawne , zarządzania, jakości1
Środki transportu: osprzęt, części, usługi1
Środki transportu: sprzęt transportowy1
Budownictwo - drogi i place1