Inwestycje w branżach
 Aktualne
Budownictwo - specjalistyczne26
Hydrotechnika, melioracje i regulacje rzek16
Oczyszczanie ścieków, utylizacja odpadów16
Budownictwo - budynki16
Budownictwo - obsługa budownictwa14
Budownictwo - inżynieryjne, konstrukcje14
Budownictwo - wodno-kanalizacyjne12
Prace ziemne, niwelacja terenu7
Budownictwo - wykończenia7
Projekty, dokumentacje, architektura7
Maszyny i urządzenia4
Budownictwo - drogi i place3
Techniczny nadzór, badania, kontrola3
Zagospodarowanie terenu3
Ekologia, ochrona środowiska3
Górnictwo, kopaliny3
Budownictwo - sanitarno-hydrauliczne2
Budownictwo - obiekty sportowe2
Źródła energii, surowce energetyczne, woda2
Gazownictwo2
Stolarka otworowa, okna, drzwi,bramy i ogrodzenia2
Składowanie i przechowywanie towarów2
Elektroenergetyka i elektryka2
Zabytki, konserwacje2
Artykuły metalowe, wyroby hutnicze, złom2
Budownictwo - mosty i tunele2
Usługi doradcze, konsulting, prawne , zarządzania, jakości2
Budownictwo - ciepłownictwo2
Materiały, stolarka i osprzęt budowlany2
Pielęgnacja zieleni2
Rozbiórki i wyburzenia1
Usługi porządkowe, sprzątania1
Remonty, serwis maszyn i urządzeń1
Termomodernizacje, docieplenia,izolacje, tynkowanie1
Oświetlenie, sygnalizacja świetlna1
Automatyka i elektronika1
Budownictwo - dekarstwo1
Mała architektura, place zabaw, urządzenia zabawowe1
Artykuły rolnictwa, ogrodnictwa, łowiectwa1
Utrzymanie dróg, odśnieżanie, usługi komunalne1
Kolejnictwo1
Bezpieczeństwo ruchu drogowego1
Artykuły biurowe, szkolne, sprzęt biurowy1