Inwestycje w branżach
 Aktualne
Budownictwo - specjalistyczne29
Oczyszczanie ścieków, utylizacja odpadów19
Budownictwo - budynki18
Budownictwo - inżynieryjne, konstrukcje16
Budownictwo - wodno-kanalizacyjne14
Hydrotechnika, melioracje i regulacje rzek13
Budownictwo - obsługa budownictwa11
Prace ziemne, niwelacja terenu7
Budownictwo - wykończenia7
Projekty, dokumentacje, architektura6
Zabytki, konserwacje5
Maszyny i urządzenia4
Ekologia, ochrona środowiska4
Elektroenergetyka i elektryka3
Budownictwo - drogi i place3
Zagospodarowanie terenu3
Budownictwo - mosty i tunele3
Składowanie i przechowywanie towarów2
Budownictwo - ciepłownictwo2
Budownictwo - sanitarno-hydrauliczne2
Techniczny nadzór, badania, kontrola2
Usługi porządkowe, sprzątania2
Artykuły metalowe, wyroby hutnicze, złom2
Remonty, serwis maszyn i urządzeń2
Materiały, stolarka i osprzęt budowlany2
Usługi doradcze, konsulting, prawne , zarządzania, jakości2
Stolarka otworowa, okna, drzwi,bramy i ogrodzenia1
Termomodernizacje, docieplenia,izolacje, tynkowanie1
Bezpieczeństwo ruchu drogowego1
Górnictwo, kopaliny1
Automatyka i elektronika1
Artykuły rolnictwa, ogrodnictwa, łowiectwa1
Artykuły biurowe, szkolne, sprzęt biurowy1
Kolejnictwo1
Gazownictwo1
Źródła energii, surowce energetyczne, woda1
Pielęgnacja zieleni1
Środki transportu: osprzęt, części, usługi1
Budownictwo - obiekty sportowe1
Oświetlenie, sygnalizacja świetlna1
Środki transportu: sprzęt transportowy1
Utrzymanie dróg, odśnieżanie, usługi komunalne1
Mała architektura, place zabaw, urządzenia zabawowe1