Numer ogłoszenia:
Data i godzina wydruku:
2596058
2019-08-26 12:10
Nr 2596058
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Piotr Zalewski
ul. Kossaka 1/2
66-400 Gorzów Wlkp.
Tel. (095) 735-43-21
fax. (095) 735-43-20
gorzow2@komornik.pl
www.gorzow2.komornik.org/
ogłasza w dniu 17-09-2019r. o godz. 11:00 w Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. 66-400 Gorzów Wlkp., Chopina 52/bl. 10 s. 227 odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnegoo pow. 59,60m2 usytuowane na II piętrze (składające się z 3 pokoje, łazienka, WC, przedpokój, kuchnia) położonego: 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Żerańska 4/6, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa Budowlani w Gorzowie Wlkp. (Adres spółdzielni: 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Sułkowskiego 7) dla którego Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Gorzowie Wlkp.prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 98104[NKW GW1G/00098104/6] stanowiące własność dłużnika.Suma oszacowania wynosi165 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa3/4 sumy oszacowania i wynosi 124 125,00zł.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest16 550,00zł.Na podstawie art. 962§1 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Wpłaty rękojmi w w/w sposób dokonać można w kancelarii komornika czynnej w dniach i godzinach urzędowania kancelarii. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A. I O. w Gorzowie Wielkopolskim 87 10901900 0000 0001 0537 6615 (decyduje data wpływu środków na rachunek w treści przelewu proszę o wskazanie sygn sprawy Km 3038/15 z dopiskiem wadium). Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim przy CHOPINA 52/bl. 10 (Biuro Obsługi Interesanta) p. 110 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik informuje, iż nabycie w drodze licytacji nieruchomości podlega opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000r. (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959) i obciąża nabywce.
Komornik Sądowy
Piotr Zalewski
Charakterystyka budynku i lokalu
Budynek niskokondygnacyjny został oddany w 1991r, w technologii mieszanej, wykazuje zużycie techniczne i funkcjonalne proporcjonalne do okresu używania. W budynku nie stwierdzono znaczących uciążliwości zewnętrznych polegających na przenikaniu do lokalu hałasów i wibracji. Budynek jest ocieplony i pomalowany. Dojazd do nieruchomości jest utwardzony, przy budynku są miejsca parkingowe w ograniczonej ilości.
Charakterystyka budynku:
Budynek mieszkalny 4 piętrowy (5 kondygnacje nadziemne i 1 podziemna).
Technologia: technologia mieszana.
Funkcja budynku: mieszkalna.
Układ budynku i lokali w stosunku do stron świata: przeciętny.
Rok budowy: 1991r.
Stan techniczny: dobry.
Powierzchnia zabudowy budynku: 510 m2.
Powierzchnia użytkowa lokali: 1826,50 m2.
Powierzchnia użytkowa pomieszczeń przynależnych: 198,80 m2.
Liczba lokali w budynku: 30.
Ogólna charakterystyka konstrukcyjna budynku:
fundamenty: nie badano,
ściany zewnętrzne: cegła żerańska, suporeks, ocieplone, pomalowane,
ściany wewnętrzne: prefabrykaty,
stropy: żelbetowe, prefabrykowane,
stropodach: żelbetowy z elementów prefabrykowanych, płaski,
pokrycie dachu: papa,
komunikacja pionowa: schody wewnętrzne,
instalacje: wodno kanalizacyjna, gazowa, elektryczna, c.o. z sieci zewnętrznej, ciepła woda z indywidualnego pieca gazowego, telefoniczna, domofonowa, telewizyjna, wentylacji grawitacyjnej.
Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 59,60 m2, położony na II piętrzew budynku 4 piętrowym. Okna w szacowanym lokalu wychodzą na wschodnią i zachodnią stronę świata.
Charakterystyka lokalu mieszkalnego wg stanu na dzień oględzin:
Drzwi wejściowe:
Płycinowe, nowoczesne w dobrym stanie techniczno użytkowym.
Drzwi wewnętrzne:
Płycinowe, nowoczesne, częściowo przeszklone oraz pełne w dobrym stanie techniczno użytkowym.
Stolarka okienna:
pcv w dobrym stanie techniczno - użytkowym.
Parapety:
z pcv oraz konglomerat kamienny w dobrym w stanie techniczno użytkowym.
Podłogi:
w pomieszczeniach mieszkalnych: panele podłogowe w dobrym stanie techniczno - użytkowym,
na korytarzu: terakota w dobrym stanie techniczno - użytkowym,
w kuchni: terakota w dobrym stanie techniczno - użytkowym,
w łazience: terakota w dobrym stanie techniczno użytkowym,
w wc: terakota w dobrym stanie techniczno użytkowym,
na balkonie: terakota w dobrym stanie techniczno użytkowym.
Ściany:
w pomieszczeniach mieszkalnych: ściany gładkie, pokryte farbą ścienną oraz tapetą w dobrym stanie techniczno - użytkowym,
na korytarzu: ściany pokryte tapetą w dobrymstanie techniczno - użytkowym,
w kuchni: ściany pokryte tynkiem strukturalnym, farbą ścienną oraz glazurą w dobrym stanie techniczno użytkowym,
w łazience: ściany pokryte glazurą w dobrym stanie techniczno użytkowym,
w wc: ściany pokryte glazurą w dobrymstanie techniczno użytkowym.
Funkcjonalnośćlokalu jest dobra jak na taką powierzchnię. Kuchnia widna. Z jednego pokoju można dostać się na balkon. Łazienka z wc osobno. Okna posiadają ekspozycję na dwie strony świata: wschodnią i zachodnią. W kuchni zamontowano meble na indywidualne zamówienie. W lokalu znajdują się szafy typu Komandor na indywidualne zamówienie.
Standard wykończenia, wyposażenia oraz jakość użytych materiałów wykończeniowych zostaje określony jako podwyższony.
Struktura pomieszczeń w lokalu mieszkalnym (dane wg stanu na dzień oględzin):
LP.
Pomieszczenie
1. POKÓJ I
2. POKÓJ II
3. POKÓJ III
4. ŁAZIENKA
5. WC
6. PRZEDPOKÓJ
7. KUCHNIA
Instalacje wewnętrzne:
wodno - kanalizacyjna,
instalacja c.o. z sieci zewnętrznej,
instalacja c.w. z pieca gazowego (piec znajduje się w łazience),
instalacja wentylacyjna,
instalacja elektryczna,
instalacja gazowa.
Do lokalu przypisana jest piwnica o powierzchni 5,50 m2.



Biuro Obsługi Klienta bizzone.pl (pn-pt 7:30 do 15:30)

bezpłatna infolinia 800 592 392
tel. 0 13 43 76 330
fax. 0 13 43 76 331
e-mail: biuro@bizzone.pl