Numer ogłoszenia:
Data i godzina wydruku:
1610710
2018-05-25 22:50
Nr 1610710
ODDZIAŁ TERENOWY AMW W SZCZECINIE
ul. Księcia Sambora 4
70-232 Szczecin
tel. (+48 91) 814 61 14
fax (+48 91) 814 61 34
e-mail: marketing.szczecin@amw.com.pl
informuje, iż ogłosił piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych zlokalizowanych w ROGOWIE, gm. Trzebiatów, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 376/126 oraz 376/127 wraz z udziałem 1/5 w działce nr 376/128 z obrębu 0023 Mrzeżyno-3. Dla działek nr: 376/126 i 376/127 urządzona jest KW nr SZ1G/00030073/2; dla działki nr 376/128 urządzona jest KW nr SZ1G/00041264/8, prowadzone przez Sąd Rejonowy w Gryficach V Wydział Ksiąg Wieczystych.
Przedmiotowe działki będą podlegały sprzedaży w dwóch pozycjach przetargowych:
Pozycja nr 1: Działka nr 376/126 o powierzchni 0,3036 ha;
Cena wywoławcza 9.000, - zł
Wadium 9.000 zł
Pozycja nr 2: Działka nr 376/127 o powierzchni 0,4258 ha wraz z udziałem 1/5 w dz. 376/128 o pow. 0,1399 ha;
Cena wywoławcza 140.000, - zł
Wadium 14.000 zł
Zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/230/08 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Rogowo od Mrzeżyna do granicy w Dźwirzynie (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 84, poz. 1788 z dnia 13 października 2008 r.) działki oznaczone w ewidencji numerami: - 376/126 znajduje się w jednostce strukturalnej planu oznaczonej symbolem: 61 UTc usługi rekreacyjno-wypoczynkowe, kemping, pola biwakowe. - 376/127 znajduje się w jednostce strukturalnej planu oznaczonej symbolem: 61 UTc usługi rekreacyjno-wypoczynkowe, kemping, pola biwakowe; - 376/128 znajduje się w jednostce strukturalnej planu oznaczonej w planie symbolem: 024 KDW droga wewnętrzna. Do wylicytowanej ceny naliczony zostanie podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.
Termin przetargu: 29 kwietnia 2013 r., godz. 10:00
Termin wpłaty wadium: 25 kwietnia 2013 r. (liczy się dzień odnotowania środków na rachunku AMW) ;
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Agencji Mienia Wojskowego Oddziału Terenowego w Szczecinie w Banku Gospodarstwa Krajowego nr: 29 1130 1176 0000 0060 0720 0036 Wadium przepada na rzecz OT AMW w Szczecinie w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z jego szczegółowymi warunkami zawartymi w pełnym ogłoszeniu o przetargu zamieszczonym na stronie internetowej AMW: www.amw.com.pl
Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu i jego warunkach można uzyskać w siedzibie Oddziału Terenowego Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie przy ul. Księcia Sambora 4, pokój nr 4 i 5 oraz pod nr tel. 091 814 61 14/15; 091 814 61 22/23 od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00-15:00.Biuro Obsługi Klienta bizzone.pl (pn-pt 7:30 do 15:30)

bezpłatna infolinia 800 592 392
tel. 0 13 43 76 330
fax. 0 13 43 76 331
e-mail: biuro@bizzone.pl