Statystyki przetargów
 

 Statystyki przetargów 

Aktualne przetargi krajowe z branży: Źródła energii, surowce energetyczne, woda

 • Energia elektryczna, gaz, energia jądrowa i paliwa, gorąca woda oraz pozostałe źródła energii(254)
 • Obiekty użyteczności publicznej, obiekty i stacje przesyłowe(2)
 • Odczyty liczników(2)
 • Produkty i paliwa z ropy naftowej(705)
 • Przesył energii elektrycznej i podobne usługi(81)
 • Przesył gazu i podobne usługi(18)
 • Przesył i stacje innych źródeł energii(1)
 • Ropa naftowa, gaz ziemny, olej i podobne produkty(21)
 • Usługi przemysłu naftowego oraz gazowniczego(3)
 • Usługi przesyłu wody i podobne(20)
 • Węgiel, koks i inne produkty węglopochodne(49)
 • Woda zlewnicza i oczyszczona(12)

Aktualne przetargi krajowe w regionach z branży: Źródła energii, surowce energetyczne, woda

 • DOLNOŚLĄSKIE(48)
 • KUJAWSKO-POMORSKIE(51)
 • LUBELSKIE(49)
 • LUBUSKIE(23)
 • ŁÓDZKIE(58)
 • MAŁOPOLSKIE(51)
 • MAZOWIECKIE(144)
 • OPOLSKIE(11)