Statystyki przetargów
 

 Statystyki przetargów 

Aktualne przetargi krajowe z branży: Źródła energii, surowce energetyczne, woda

 • Energia elektryczna, gaz, energia jądrowa i paliwa, gorąca woda oraz pozostałe źródła energii(83)
 • Obiekty użyteczności publicznej, obiekty i stacje przesyłowe(0)
 • Odczyty liczników(2)
 • Produkty i paliwa z ropy naftowej(174)
 • Przesył energii elektrycznej i podobne usługi(15)
 • Przesył gazu i podobne usługi(4)
 • Przesył i stacje innych źródeł energii(0)
 • Ropa naftowa, gaz ziemny, olej i podobne produkty(7)
 • Usługi przemysłu naftowego oraz gazowniczego(5)
 • Usługi przesyłu wody i podobne(8)
 • Węgiel, koks i inne produkty węglopochodne(17)
 • Woda zlewnicza i oczyszczona(3)

Aktualne przetargi krajowe w regionach z branży: Źródła energii, surowce energetyczne, woda

 • DOLNOŚLĄSKIE(15)
 • KUJAWSKO-POMORSKIE(8)
 • LUBELSKIE(10)
 • LUBUSKIE(8)
 • ŁÓDZKIE(15)
 • MAŁOPOLSKIE(13)
 • MAZOWIECKIE(60)
 • OPOLSKIE(9)
 • PODKARPACKIE(6)
 • PODLASKIE(11)
 • POMORSKIE(11)
 • ŚLĄSKIE(39)
 • ŚWIĘTOKRZYSKIE(8)
 • WARMIŃSKO-MAZURSKIE(10)
 • WIELKOPOLSKIE(19)
 • ZACHODNIOPOMORSKIE(19)