Statystyki przetargów
 

 Statystyki przetargów 

Aktualne przetargi krajowe z branży: Utrzymanie dróg, odśnieżanie, usługi komunalne

 • Pługi odśnieżające(10)
 • Urządzenia do odśnieżania(1)
 • Usługi gromadzenia i utylizacji odpadów i nieczystoŁci(1138)
 • Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane(389)
 • Usługi świadczone na rzecz społeczeństwa(31)

Aktualne przetargi krajowe w regionach z branży: Utrzymanie dróg, odśnieżanie, usługi komunalne

 • DOLNOŚLĄSKIE(49)
 • KUJAWSKO-POMORSKIE(48)
 • LUBELSKIE(61)
 • LUBUSKIE(17)
 • ŁÓDZKIE(46)
 • MAŁOPOLSKIE(54)
 • MAZOWIECKIE(127)
 • OPOLSKIE(19)