Statystyki przetargów
 

 Statystyki przetargów 

Aktualne przetargi krajowe z branży: Utrzymanie dróg, odśnieżanie, usługi komunalne

 • Pługi odśnieżające(1)
 • Urządzenia do odśnieżania(0)
 • Usługi gromadzenia i utylizacji odpadów i nieczystoŁci(298)
 • Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane(195)
 • Usługi świadczone na rzecz społeczeństwa(4)

Aktualne przetargi krajowe w regionach z branży: Utrzymanie dróg, odśnieżanie, usługi komunalne

 • DOLNOŚLĄSKIE(23)
 • KUJAWSKO-POMORSKIE(14)
 • LUBELSKIE(21)
 • LUBUSKIE(3)
 • ŁÓDZKIE(21)
 • MAŁOPOLSKIE(25)
 • MAZOWIECKIE(66)
 • OPOLSKIE(19)
 • PODKARPACKIE(14)
 • PODLASKIE(6)
 • POMORSKIE(13)
 • ŚLĄSKIE(43)
 • ŚWIĘTOKRZYSKIE(27)
 • WARMIŃSKO-MAZURSKIE(12)
 • WIELKOPOLSKIE(25)
 • ZACHODNIOPOMORSKIE(17)