Statystyki przetargów
 

 Statystyki przetargów 

Aktualne przetargi krajowe z branży: Utrzymanie dróg, odśnieżanie, usługi komunalne

 • Pługi odśnieżające(1)
 • Urządzenia do odśnieżania(1)
 • Usługi gromadzenia i utylizacji odpadów i nieczystoŁci(349)
 • Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane(169)
 • Usługi świadczone na rzecz społeczeństwa(6)

Aktualne przetargi krajowe w regionach z branży: Utrzymanie dróg, odśnieżanie, usługi komunalne

 • DOLNOŚLĄSKIE(25)
 • KUJAWSKO-POMORSKIE(9)
 • LUBELSKIE(16)
 • LUBUSKIE(10)
 • ŁÓDZKIE(13)
 • MAŁOPOLSKIE(30)
 • MAZOWIECKIE(44)
 • OPOLSKIE(9)
 • PODKARPACKIE(24)
 • PODLASKIE(4)
 • POMORSKIE(20)
 • ŚLĄSKIE(36)
 • ŚWIĘTOKRZYSKIE(4)
 • WARMIŃSKO-MAZURSKIE(13)
 • WIELKOPOLSKIE(26)
 • ZACHODNIOPOMORSKIE(23)