Statystyki przetargów
 

 Statystyki przetargów 

Aktualne przetargi krajowe z branży: Geodezja, kartografia

 • Cyfrowy sprzęt kartograficzny(0)
 • Geotechniczne usługi inżynieryjne(3)
 • Przyrządy geodezyjne, teodolity(0)
 • Sprzęt topograficzny(0)
 • Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu(14)
 • Usługi badawcze(8)
 • Usługi biegłych(7)
 • Usługi opomiarowania(40)
 • Usługi sporządzania map(20)
 • Usługi topograficzne(2)

Aktualne przetargi krajowe w regionach z branży: Geodezja, kartografia

 • DOLNOŚLĄSKIE(3)
 • KUJAWSKO-POMORSKIE(2)
 • LUBELSKIE(8)
 • LUBUSKIE(1)
 • ŁÓDZKIE(7)
 • MAŁOPOLSKIE(10)
 • MAZOWIECKIE(13)
 • OPOLSKIE(3)