Kod CPV
 

 Kod CPV 

CPV 03110000 - Rośliny uprawne, produkty warzywnictwa i ogrodnictwa