Statystyki przetargów
 

 Statystyki przetargów 

Aktualne przetargi krajowe z branży: Budownictwo - wodno-kanalizacyjne

 • Budowa obiektów inżynierii wodnej, obiekty hydrotechniczne(55)
 • Fundamentowanie i wiercenie studni wodnych(33)
 • Roboty budowlane - wodociągi i rurociągi do odprowadzania ścieków(134)
 • Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych(149)
 • Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji(2)
 • Roboty w zakresie odwadniania gruntu(4)
 • Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody(11)
 • Rurociągi do odprowadzania wody burzowej(45)
 • Rurociągi nawadniające(1)
 • Studzienki kanalizacyjne(5)
 • Usługi czyszczenia kanałów odpływowych(19)
 • Usługi remontów i konserwacji zakładów oczyszczania(5)
 • Usługi remontów i konserwacji zakładów wody odpadowej(1)
 • Wyposażenie oczyszczalni ścieków(5)
 • Zakłady oczyszczania ścieków(16)

Aktualne przetargi krajowe w regionach z branży: Budownictwo - wodno-kanalizacyjne

 • DOLNOŚLĄSKIE(36)
 • KUJAWSKO-POMORSKIE(17)
 • LUBELSKIE(20)
 • LUBUSKIE(2)
 • ŁÓDZKIE(23)
 • MAŁOPOLSKIE(31)
 • MAZOWIECKIE(82)
 • OPOLSKIE(11)
 • PODKARPACKIE(23)
 • PODLASKIE(11)
 • POMORSKIE(32)
 • ŚLĄSKIE(44)
 • ŚWIĘTOKRZYSKIE(14)
 • WARMIŃSKO-MAZURSKIE(14)
 • WIELKOPOLSKIE(35)
 • ZACHODNIOPOMORSKIE(30)