Statystyki przetargów
 

 Statystyki przetargów 

Aktualne przetargi krajowe z branży: Budownictwo - wodno-kanalizacyjne

 • Budowa obiektów inżynierii wodnej, obiekty hydrotechniczne(27)
 • Fundamentowanie i wiercenie studni wodnych(17)
 • Roboty budowlane - wodociągi i rurociągi do odprowadzania ścieków(84)
 • Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych(71)
 • Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji(0)
 • Roboty w zakresie odwadniania gruntu(2)
 • Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody(5)
 • Rurociągi do odprowadzania wody burzowej(33)
 • Rurociągi nawadniające(1)
 • Studzienki kanalizacyjne(4)
 • Usługi czyszczenia kanałów odpływowych(21)
 • Usługi remontów i konserwacji zakładów oczyszczania(5)
 • Usługi remontów i konserwacji zakładów wody odpadowej(0)
 • Wyposażenie oczyszczalni ścieków(6)
 • Zakłady oczyszczania ścieków(10)

Aktualne przetargi krajowe w regionach z branży: Budownictwo - wodno-kanalizacyjne

 • DOLNOŚLĄSKIE(15)
 • KUJAWSKO-POMORSKIE(11)
 • LUBELSKIE(8)
 • LUBUSKIE(19)
 • ŁÓDZKIE(13)
 • MAŁOPOLSKIE(7)
 • MAZOWIECKIE(42)
 • OPOLSKIE(8)
 • PODKARPACKIE(4)