Statystyki przetargów
 

 Statystyki przetargów 

Aktualne przetargi krajowe z branży: Budownictwo - wodno-kanalizacyjne

 • Budowa obiektów inżynierii wodnej, obiekty hydrotechniczne(8)
 • Fundamentowanie i wiercenie studni wodnych(14)
 • Roboty budowlane - wodociągi i rurociągi do odprowadzania ścieków(97)
 • Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych(69)
 • Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji(0)
 • Roboty w zakresie odwadniania gruntu(4)
 • Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody(14)
 • Rurociągi do odprowadzania wody burzowej(31)
 • Rurociągi nawadniające(0)
 • Studzienki kanalizacyjne(0)
 • Usługi czyszczenia kanałów odpływowych(13)
 • Usługi remontów i konserwacji zakładów oczyszczania(1)
 • Usługi remontów i konserwacji zakładów wody odpadowej(0)
 • Wyposażenie oczyszczalni ścieków(1)
 • Zakłady oczyszczania ścieków(17)

Aktualne przetargi krajowe w regionach z branży: Budownictwo - wodno-kanalizacyjne

 • DOLNOŚLĄSKIE(21)
 • KUJAWSKO-POMORSKIE(11)
 • LUBELSKIE(12)
 • LUBUSKIE(2)
 • ŁÓDZKIE(12)
 • MAŁOPOLSKIE(12)
 • MAZOWIECKIE(49)
 • OPOLSKIE(5)
 • PODKARPACKIE(7)
 • PODLASKIE(10)
 • POMORSKIE(12)
 • ŚLĄSKIE(29)
 • ŚWIĘTOKRZYSKIE(3)
 • WARMIŃSKO-MAZURSKIE(12)
 • WIELKOPOLSKIE(15)
 • ZACHODNIOPOMORSKIE(16)