Statystyki przetargów
 

 Statystyki przetargów 

Aktualne przetargi krajowe z branży: Budownictwo - specjalistyczne

 • Kominy przemysłowe(518)
 • Okładziny(512)
 • Podwodne roboty wiertnicze(0)
 • Przybrzeżne roboty cumownicze(0)
 • Przybrzeżne wykonywanie modułów(0)
 • Roboty budowlane - kolejowe i systemy transportu(586)
 • Roboty budowlane - lotniska, pasy startowe i place manewrowe(550)
 • Roboty budowlane - zakłady naftowe oraz gazowe(548)
 • Roboty budowlane dla górnictwa i w zakresie zakładów produkcyjnych(547)
 • Roboty budowlane przy budowie rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych(1690)
 • Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli(1033)
 • Roboty przy wbijaniu pali(0)
 • Stacje benzynowe, stacje i składy paliw(4)
 • Usuwanie azbestu(530)
 • Wykonywanie pokładów(0)
 • Wznoszenie osłon szczelnych(1)

Aktualne przetargi krajowe w regionach z branży: Budownictwo - specjalistyczne

 • DOLNOŚLĄSKIE(120)
 • KUJAWSKO-POMORSKIE(121)
 • LUBELSKIE(127)
 • LUBUSKIE(38)
 • ŁÓDZKIE(64)
 • MAŁOPOLSKIE(117)
 • MAZOWIECKIE(341)
 • OPOLSKIE(44)
 • PODKARPACKIE(63)
 • PODLASKIE(32)
 • POMORSKIE(221)
 • ŚLĄSKIE(196)
 • ŚWIĘTOKRZYSKIE(57)
 • WARMIŃSKO-MAZURSKIE(89)
 • WIELKOPOLSKIE(217)
 • ZACHODNIOPOMORSKIE(117)