Statystyki przetargów
 

 Statystyki przetargów 

Aktualne przetargi krajowe z branży: Budownictwo - specjalistyczne

 • Kominy przemysłowe(294)
 • Okładziny(291)
 • Podwodne roboty wiertnicze(0)
 • Przybrzeżne roboty cumownicze(0)
 • Przybrzeżne wykonywanie modułów(0)
 • Roboty budowlane - kolejowe i systemy transportu(319)
 • Roboty budowlane - lotniska, pasy startowe i place manewrowe(308)
 • Roboty budowlane - zakłady naftowe oraz gazowe(312)
 • Roboty budowlane dla górnictwa i w zakresie zakładów produkcyjnych(318)
 • Roboty budowlane przy budowie rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych(1459)
 • Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli(481)
 • Roboty przy wbijaniu pali(0)
 • Stacje benzynowe, stacje i składy paliw(6)
 • Usuwanie azbestu(291)
 • Wykonywanie pokładów(1)
 • Wznoszenie osłon szczelnych(0)

Aktualne przetargi krajowe w regionach z branży: Budownictwo - specjalistyczne

 • DOLNOŚLĄSKIE(72)
 • KUJAWSKO-POMORSKIE(151)
 • LUBELSKIE(34)
 • LUBUSKIE(20)
 • ŁÓDZKIE(48)
 • MAŁOPOLSKIE(69)
 • MAZOWIECKIE(269)
 • OPOLSKIE(25)
 • PODKARPACKIE(37)