Statystyki przetargów
 

 Statystyki przetargów 

Aktualne przetargi krajowe z branży: Budownictwo - specjalistyczne

 • Kominy przemysłowe(309)
 • Okładziny(305)
 • Podwodne roboty wiertnicze(0)
 • Przybrzeżne roboty cumownicze(0)
 • Przybrzeżne wykonywanie modułów(0)
 • Roboty budowlane - kolejowe i systemy transportu(372)
 • Roboty budowlane - lotniska, pasy startowe i place manewrowe(347)
 • Roboty budowlane - zakłady naftowe oraz gazowe(348)
 • Roboty budowlane dla górnictwa i w zakresie zakładów produkcyjnych(334)
 • Roboty budowlane przy budowie rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych(1306)
 • Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli(596)
 • Roboty przy wbijaniu pali(0)
 • Stacje benzynowe, stacje i składy paliw(5)
 • Usuwanie azbestu(316)
 • Wykonywanie pokładów(0)
 • Wznoszenie osłon szczelnych(0)

Aktualne przetargi krajowe w regionach z branży: Budownictwo - specjalistyczne

 • DOLNOŚLĄSKIE(78)
 • KUJAWSKO-POMORSKIE(80)
 • LUBELSKIE(61)
 • LUBUSKIE(16)
 • ŁÓDZKIE(62)
 • MAŁOPOLSKIE(65)
 • MAZOWIECKIE(269)
 • OPOLSKIE(11)
 • PODKARPACKIE(47)
 • PODLASKIE(17)
 • POMORSKIE(138)
 • ŚLĄSKIE(108)
 • ŚWIĘTOKRZYSKIE(23)
 • WARMIŃSKO-MAZURSKIE(112)
 • WIELKOPOLSKIE(209)
 • ZACHODNIOPOMORSKIE(88)