Statystyki przetargów
 

 Statystyki przetargów 

Aktualne przetargi krajowe z branży: Budownictwo - inżynieryjne, konstrukcje

 • Bazary(1)
 • Kominy przemysłowe(11)
 • Konstrukcje(40)
 • Konstrukcje metalowe i ich części(32)
 • Maszty telefonii komórkowej(0)
 • Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów(11)
 • Roboty budowlane - wodociągi i rurociągi do odprowadzania ścieków(75)
 • Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych(62)
 • Roboty budowlane w zakresie rurociągów naftowych(1)
 • Roboty budowlane w zakresie wież chłodniczych(0)
 • Roboty inżynieryjne, bez mostów, tuneli, szybów i kolei podziem(8)
 • Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów(47)
 • Roboty przy wznoszeniu rusztowań(5)
 • Rurociągi przesyłowe sprężonego powietrza(0)
 • Wiaty(7)
 • Wiaty drewniane(1)
 • Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej(6)
 • Wznoszenie masztów antenowych(0)

Aktualne przetargi krajowe w regionach z branży: Budownictwo - inżynieryjne, konstrukcje

 • DOLNOŚLĄSKIE(18)
 • KUJAWSKO-POMORSKIE(11)
 • LUBELSKIE(9)
 • LUBUSKIE(14)
 • ŁÓDZKIE(11)
 • MAŁOPOLSKIE(15)
 • MAZOWIECKIE(44)
 • OPOLSKIE(8)
 • PODKARPACKIE(7)