Statystyki przetargów
 

 Statystyki przetargów 

Aktualne przetargi krajowe z branży: Budownictwo - inżynieryjne, konstrukcje

 • Bazary(0)
 • Kominy przemysłowe(3)
 • Konstrukcje(38)
 • Konstrukcje metalowe i ich części(59)
 • Maszty telefonii komórkowej(0)
 • Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów(17)
 • Roboty budowlane - wodociągi i rurociągi do odprowadzania ścieków(106)
 • Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych(73)
 • Roboty budowlane w zakresie rurociągów naftowych(0)
 • Roboty budowlane w zakresie wież chłodniczych(0)
 • Roboty inżynieryjne, bez mostów, tuneli, szybów i kolei podziem(9)
 • Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów(55)
 • Roboty przy wznoszeniu rusztowań(8)
 • Rurociągi przesyłowe sprężonego powietrza(1)
 • Wiaty(6)
 • Wiaty drewniane(0)
 • Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej(4)
 • Wznoszenie masztów antenowych(1)

Aktualne przetargi krajowe w regionach z branży: Budownictwo - inżynieryjne, konstrukcje

 • DOLNOŚLĄSKIE(25)
 • KUJAWSKO-POMORSKIE(15)
 • LUBELSKIE(16)
 • LUBUSKIE(3)
 • ŁÓDZKIE(14)
 • MAŁOPOLSKIE(21)
 • MAZOWIECKIE(68)
 • OPOLSKIE(9)
 • PODKARPACKIE(17)
 • PODLASKIE(13)
 • POMORSKIE(15)
 • ŚLĄSKIE(39)
 • ŚWIĘTOKRZYSKIE(3)
 • WARMIŃSKO-MAZURSKIE(9)
 • WIELKOPOLSKIE(26)
 • ZACHODNIOPOMORSKIE(19)