Statystyki przetargów
 

 Statystyki przetargów 

Aktualne przetargi krajowe z branży: Budownictwo - inżynieryjne, konstrukcje

 • Bazary(0)
 • Kominy przemysłowe(15)
 • Konstrukcje(55)
 • Konstrukcje metalowe i ich części(50)
 • Maszty telefonii komórkowej(1)
 • Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów(14)
 • Roboty budowlane - wodociągi i rurociągi do odprowadzania ścieków(138)
 • Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych(162)
 • Roboty budowlane w zakresie rurociągów naftowych(0)
 • Roboty budowlane w zakresie wież chłodniczych(0)
 • Roboty inżynieryjne, bez mostów, tuneli, szybów i kolei podziem(29)
 • Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów(101)
 • Roboty przy wznoszeniu rusztowań(10)
 • Rurociągi przesyłowe sprężonego powietrza(1)
 • Wiaty(5)
 • Wiaty drewniane(2)
 • Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej(11)
 • Wznoszenie masztów antenowych(1)

Aktualne przetargi krajowe w regionach z branży: Budownictwo - inżynieryjne, konstrukcje

 • DOLNOŚLĄSKIE(50)
 • KUJAWSKO-POMORSKIE(28)
 • LUBELSKIE(25)
 • LUBUSKIE(5)
 • ŁÓDZKIE(18)
 • MAŁOPOLSKIE(43)
 • MAZOWIECKIE(91)
 • OPOLSKIE(12)
 • PODKARPACKIE(16)
 • PODLASKIE(16)
 • POMORSKIE(27)
 • ŚLĄSKIE(62)
 • ŚWIĘTOKRZYSKIE(12)
 • WARMIŃSKO-MAZURSKIE(13)
 • WIELKOPOLSKIE(40)
 • ZACHODNIOPOMORSKIE(35)