Statystyki przetargów
 

 Statystyki przetargów 

Aktualne przetargi krajowe z branży: Budownictwo - drogi i place

 • Bitum i asfalt(22)
 • Drogi dla taksówek(0)
 • Drogowe materiały konstrukcyjne(29)
 • Obudowa drogowa(24)
 • Pojazdy utrzymania dróg(4)
 • Roboty budowlane - obiekty budowlane związane z transportem drogowym(6)
 • Roboty inżynieryjne, bez mostów, tuneli, szybów i kolei podziem(36)
 • Roboty w zakresie budowy chodników lotniskowych(0)
 • Roboty w zakresie budowy pasów startowych(0)
 • Roboty w zakresie konstruowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg(1612)
 • Usługi czyszczenia parkingów(6)
 • Wyrównywanie terenu(50)

Aktualne przetargi krajowe w regionach z branży: Budownictwo - drogi i place

 • DOLNOŚLĄSKIE(89)
 • KUJAWSKO-POMORSKIE(56)
 • LUBELSKIE(66)
 • LUBUSKIE(24)
 • ŁÓDZKIE(55)
 • MAŁOPOLSKIE(101)
 • MAZOWIECKIE(196)
 • OPOLSKIE(23)
 • PODKARPACKIE(57)
 • PODLASKIE(34)
 • POMORSKIE(59)
 • ŚLĄSKIE(80)
 • ŚWIĘTOKRZYSKIE(50)
 • WARMIŃSKO-MAZURSKIE(39)
 • WIELKOPOLSKIE(136)
 • ZACHODNIOPOMORSKIE(53)