Statystyki przetargów
 

 Statystyki przetargów 

Aktualne przetargi krajowe z branży: Budownictwo - drogi i place

 • Bitum i asfalt(9)
 • Drogi dla taksówek(0)
 • Drogowe materiały konstrukcyjne(23)
 • Obudowa drogowa(11)
 • Pojazdy utrzymania dróg(5)
 • Roboty budowlane - obiekty budowlane związane z transportem drogowym(3)
 • Roboty inżynieryjne, bez mostów, tuneli, szybów i kolei podziem(17)
 • Roboty w zakresie budowy chodników lotniskowych(0)
 • Roboty w zakresie budowy pasów startowych(0)
 • Roboty w zakresie konstruowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg(902)
 • Usługi czyszczenia parkingów(7)
 • Wyrównywanie terenu(34)

Aktualne przetargi krajowe w regionach z branży: Budownictwo - drogi i place

 • DOLNOŚLĄSKIE(36)
 • KUJAWSKO-POMORSKIE(43)
 • LUBELSKIE(33)
 • LUBUSKIE(15)
 • ŁÓDZKIE(26)
 • MAŁOPOLSKIE(38)
 • MAZOWIECKIE(128)
 • OPOLSKIE(9)
 • PODKARPACKIE(18)
 • PODLASKIE(26)
 • POMORSKIE(23)
 • ŚLĄSKIE(57)
 • ŚWIĘTOKRZYSKIE(11)
 • WARMIŃSKO-MAZURSKIE(39)
 • WIELKOPOLSKIE(86)
 • ZACHODNIOPOMORSKIE(21)