Statystyki przetargów
 

 Statystyki przetargów 

Aktualne przetargi krajowe z branży: Budownictwo - drogi i place

 • Bitum i asfalt(6)
 • Drogi dla taksówek(0)
 • Drogowe materiały konstrukcyjne(11)
 • Obudowa drogowa(17)
 • Pojazdy utrzymania dróg(11)
 • Roboty budowlane - obiekty budowlane związane z transportem drogowym(1)
 • Roboty inżynieryjne, bez mostów, tuneli, szybów i kolei podziem(10)
 • Roboty w zakresie budowy chodników lotniskowych(0)
 • Roboty w zakresie budowy pasów startowych(0)
 • Roboty w zakresie konstruowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg(545)
 • Usługi czyszczenia parkingów(4)
 • Wyrównywanie terenu(24)

Aktualne przetargi krajowe w regionach z branży: Budownictwo - drogi i place

 • DOLNOŚLĄSKIE(38)
 • KUJAWSKO-POMORSKIE(27)
 • LUBELSKIE(14)
 • LUBUSKIE(13)
 • ŁÓDZKIE(23)
 • MAŁOPOLSKIE(22)
 • MAZOWIECKIE(72)
 • OPOLSKIE(11)
 • PODKARPACKIE(9)